• Κατηγορία Ταξιδιών

  • Προορισμοί

Διάρκεια: 6 ημέρες

€ 695

Προορισμός: Γαλλία - Ιταλία
Αναχωρήσεις: 13/04 , 18/04 & 27/04
Διάρκεια: 5 ημέρες

€ 535

Προορισμός: Παρίσι
Αναχωρήσεις: 22/03 , 30/03 , 04/05 , 11/05 , 18/05 , 25/05 , 01/06 , 02/06 , 03/06, 08/06 ,15/06 , 22/06 & 29/06